NL | FR | EN | DE

DONAWA: De dieren van het Zoniënwoud

Gids: Eloi G.
inschrijven via link lager vermeld is verplicht voor deelname

1.    Als NGZ vzw houden we ons aan de – voor het gidsen maximale – comfortnorm van 25 deelnemers. Merkelijk lager dus dan de momenteel geldende Corona-regelgeving voor gidsactiviteiten tot 50 personen.


 


2.    Mondmaskers zijn verplicht – de deelnemers brengen deze zelf mee. Alleen de gids is vrijgesteld van het dragen van het mondmasker of gelaatsscherm om de verstaanbaarheid te verbeteren, enkel wanneer hij/zij de afstandsregel (1,5 m) respecteert.


 


3.    De afstandsregel van 1,5 m is onverkort van toepassing.


 


4.    Deelnemers die verdachte symptomen vertonen (neusverkoudheid, loopneus, … temperatuursverhoging vanaf 38°C, samenleven met een Covid 19 patiënt of iemand die de kenmerkende symptomen vertoont), mogen niet deelnemen.


 


5.    Om indien noodzakelijk de contact-tracing mogelijk te maken wordt voor onze open activiteiten (2de zondagwandelingen, Donawa’s, Dag van het Zoniënwoud, …) voorinschrijvingen vereist. Inschrijven kan tot dinsdag 14 oktober 24u via volgende link:            


https://www.natuurpunt.be/agenda/donawa-ngz-de-dieren-van-het-zoni%C3%ABnwoud-44365


Het spreekt voor zich dat onze richtlijnen gelden onder voorbehoud van bestendiging van de tot nog toe gekende overheidsmaatregelen.


 


·         Voor alle activiteiten zijn voormelde richtlijnen ondergeschikt aan door de overheid opgelegde maatregelen.


 


 


Gratis - Aangepaste schoenen en kledij (nat, droog, warm) - Onze trouwe vriend 'de hond' laten we thuis