NL | FR | EN | DE

Algemene vergadering

Na de goedkeuring van het jaarverslag 2011, de jaarrekening 2011 en een voorstel tot begroting 2012, volgt de tweejaarlijkse verkiezing van de nieuwe Raad van Bestuur.  Alle effectieve leden kunnen aan deze verkiezing deelnemen.  De AV start om 19.30 u.