NL | FR | EN | DE

Cursus : Natuurgids Zoniën: 30 cursusactiviteiten

Deze cursus wordt georganiseerd door Natuurpunt CVN in samenwerking met Natuurgroepering Zoniënwoud vzw en GC De Bosuil.

 


Het Zoniënwoud, dat is 4.400 hectare Europese topnatuur waar jaarlijks meerdere miljoenen bezoekers op afkomen. Maar ook een uitgestrekt en betoverend woud aan de rand van Brussel.


 


Heb je een warm hart voor natuur en wil je dat ook graag uitdragen? Zoek je naar een combinatie van inhoudelijke kennis, natuurbeleving en engagement?


 


 


Volg de cursus natuurgids en word Zoniëngids! Natuurpunt CVN en Natuurgroepering Zoniënwoud organiseren tal van activiteiten in 't Zoniënwoud en willen er met de lokale Natuurpuntafdelingen en met steun van ANB nog meer op inzetten. Een prachtige kans om mensen in contact te brengen met natuur, en om samen het woud uit te dragen en te versterken!


 


De cursus biedt je heel wat inhoudelijke achtergrond dankzij een brede waaier aan thematische lessen; van fauna en flora tot landschappen, ecologie, geologie en natuurbeheer. Tijdens de methodieklessen leer je hoe je een boeiende wandeling uitstippelt en hoe je een groep vol enthousiasme de natuur laat beleven en ontdekken. En aansluitend trek je er regelmatig op uit met ervaren gidsen van NGZ. Je ontdekt de kathedraalbestanden van beuk, met kleine valleien waar zomereik overheerst en hellingen met grove den, maar ook met vijver- en moerasbiotopen, merkwaardige dreven, historische relicten,... Op die manier breng je je opgedane kennis direct in de praktijk.


 


 


 


Opzet


 


De cursus bestaat uit 30 activiteiten, waarvan de helft natuurexcursies. De activiteiten worden gespreid over één jaar zodat je de natuur in elk jaargetij leert kennen. Na deze cursus heb je een brede basis over natuur en milieu, en heb je basisvaardigheden rond het begeleiden van groepen opgedaan. Na het maken en presenteren van de opdrachten krijg je het OSCAR-getuigschrift.


 


Met dit getuigschrift kan je later een gidsenbadge van Natuurpunt CVN ontvangen, na het aantonen van praktijkervaring en gespecialiseerde didactische of inhoudelijke bijscholing. Meer informatie hierover ontvang je tijdens de cursus.


 


 


 


Praktisch


 


30 cursusactiviteiten op maandagvoormiddag van 9 tot 12u, waarvan de helft binnenlessen en de helft excursies. 


 


De eerste bijeenkomst is op 6 februari 2017 en de afronding is op 11 december 2017. Er zijn geen lessen en excursies tijdens de schoolvakanties. 


 


Aan het begin van de cursus ontvang je het definitieve programma.


 


De binnenlessen gaan door in het GC De Bosuil (Witherendreef 1, 3090 Jezus-Eik)


 


 


Inschrijven


 


Inschrijven kan enkel online via het formulier op de website van NatuurpuntCVN :


https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-natuurgids-zoni%C3%ABn-19962


 


Het inschrijfgeld bedraagt € 240.


 


Ben je lid van Natuurpunt, dan krijg je korting en betaal je € 216. 


 


Ben je 25 jaar of jonger bij aanvang van de cursus, dan betaal je € 180.


 


 


 


Info


 


Natuurpunt CVN: Iris Buedts, vormingsconsulent Vlaams-Brabant en Brussel, 03-205 17 58, iris.buedts@cvn.natuurpunt.be


 


NGZ: Chris Vanderlinden en Mia Brankaer