NL | FR | EN | DE

DONAWA: Plateau van Moorsel, De kruidenlaag en bijen

Gids: Dirk B.
inschrijven via link lager vermeld is verplicht voor deelname

1.      Als NGZ vzw houden we ons aan de – voor het gidsen maximale – comfortnorm van 20 deelnemers. Merkelijk lager dus dan de momenteel geldende Corona-regelgeving voor gidsactiviteiten tot 50 personen.


 


2.    Mondmaskers zijn verplicht – de deelnemers brengen deze zelf mee. Alleen de gids is vrijgesteld van het dragen van het mondmasker of gelaatsscherm om de verstaanbaarheid te verbeteren, enkel wanneer hij/zij de afstandsregel (1,5 m) respecteert.


 


3.    De afstandsregel van 1,5 m is onverkort van toepassing.


 


4.    Deelnemers die verdachte symptomen vertonen (neusverkoudheid, loopneus, … temperatuursverhoging vanaf 38°C, samenleven met een Covid 19 patiënt of iemand die de kenmerkende symptomen vertoont), mogen niet deelnemen.


 


5.    Om indien noodzakelijk de contact-tracing mogelijk te maken wordt voor onze open activiteiten (2de zondagwandelingen, Donawa’s, Dag van het Zoniënwoud, …) voorinschrijvingen vereist.


De link voor inschrijven komt binnenkort beschikbaar.             Het spreekt voor zich dat onze richtlijnen gelden onder voorbehoud van bestendiging van de tot nog toe gekende overheidsmaatregelen.


 


·         Voor alle activiteiten zijn voormelde richtlijnen ondergeschikt aan door de overheid opgelegde maatregelen.


 


 


Gratis - Aangepaste schoenen en kledij (nat, droog, warm) - Onze trouwe vriend 'de hond' laten we thuis